life quotes in Nepali
life quotes in Nepali

Hi Everyone ! This blog is about the famous quotes about love and life said by famous and renowned personality. You will find about Best life status in Nepali in images and Devanagari language. hope you will enjoy the lovely quotes. All time 100 life status in nepali. best of best 100 nepali status about life. All in one status about life in nepali. Enjoy about 100 Best flirty Love quotes in Nepali (नेपाली) and English for sms/message.

Top 50 quotes life status in Nepali

 1. जीवन एक यात्रा हो, रास्तामा आनंद लिनुहोस्।
 2. सफलता तपाईंको मेहनत र आत्मविश्वासमा छ।
 3. मुस्कानले सबैलाई रौंग गराउँछ, यो जीवनलाई हेर्ने तरिका हो।
 4. गल्तीहरू गर्दा, सिक्दैछौं; तर सुन्दैनौं भनेको रुक्नु हुँदैन।
 5. असफलतामा सिक्नुहोस्, त्यसले तपाईंलाई रूपान्तर गर्दैछ।
 6. सपना हेर्दै बढिनुहोस्, तिम्रो सपनाहरूलाई हकिकत बनाउनको लागि।
 7. जीवन भनेको संघर्ष र आनन्दको मिश्रण हो।
 8. माया गर्नुहोस्, बुझ्नुहोस्, र आफ्नो नाता बनाउनुहोस्।
 9. आत्म-समर्पण र उत्साहमा सफलता छ।
 10. विफलतामा हेर्नुहोस् अरूको गुनासो, तर सफलतामा हेर्नुहोस् आफ्नो गुनासो।
 11. सपना देख्नुहोस्, तर उसलाई पूरा गर्नुहोस्।
 12. सफलतामा सोचेको भनेर हेर्नुहोस्, यो तपाईंले पनि गर्न सक्छ।
 13. आफ्नो भाग्यले नै तपाईंलाई आफ्नो सपना पुरा गर्ने छ।
 14. समर्पण र मेहनतले सबै कुरा सम्भव बनाउँछ।
 15. जीवनले तपाईंलाई छानो, तर तपाईंले जीवनलाई राम्रो बनाउँछ।
 16. समर्थन र प्रेरणा भनेको एक अरूले तपाईंलाई बनाइन्छ, तर तपाईंले आफ्नो मार्ग चयन गर्नु पर्छ।
 17. असफलता तपाईंलाई सजाग बनाउँछ, सफलता तपाईंलाई सन्तुलन बनाउँछ।
 18. सपना हेर्दा हिम्मत राख, तिमी त्यही सपना पूरा गर्न सक्छौं।
 19. संघर्ष र चुनौतीहरू तपाईंलाई बलियो बनाउँछन्।
 20. आत्म-निरीक्षणले तपाईंलाई अझ मजबूत बनाउँछ।
 21. सफलतामा सोचेको तपाईंलाई एकदम नयाँ दृष्टिकोण प्रदान गर्दछ।
 22. सपना बिना निराशा तपाईंलाई सम्भावना प्रदान गर्दैन।
 23. जीवनले तपाईंलाई त्याग गरेको कुरा तपाईंलाई मजबूत बनाउँछ।
 24. आत्म-समर्पण र मेहनतले हर कुरा सम्भव बनाउँछ।
 25. सफलता तपाईंलाई आत्म-विश्वासमा छोडछ।
 26. सपना देखेर अल्जेरित नहुनुहोस्, तिमी त्यही सपना पूरा गर्न सक्छौं।
 27. जीवनले तपाईंलाई आफ्नो मार्गमा ल्याउँछ, तपाईंले त्यसमा हेर्नुपर्छ।
 28. आत्म-समर्पण र मेहनतले आफ्नो लक्ष्यमा पुग्नुहोस्।
 29. सफलतामा तपाईंले आफ्नो साथीहरूसँग मात्र सुखी हुनुपर्छ, नभए तिनीहरूलाई पर्खिनुपर्छ।
 30. आत्म-उत्साह र मेहनतले छुटाउँछ।
life status in nepali
 1. सफलतामा तपाईंले आफ्नो नीति र योजना बनाउँछ।
 2. समर्थन र प्रेरणाले तपाईंलाई अझ उच्च ले जान्छ।
 3. सपना हेर्दा निष्ठाले बढाउनुहोस्, तिमी त्यही सपना पूरा गर्न सक्छौं।
 4. जीवनले तपाईंलाई चुनौतीहरूमा राख्छ, तपाईंले त्यसले मात्र हेर्नुपर्छ।
 5. सफलता तपाईंलाई आत्म-निर्भर बनाउँछ।
 6. जीवनमा नेपालीले धेरै आफ्नो कुरा बोलेका छन्, तिनीहरूलाई सुन्नुहोस् र सिक्नुहोस्।
 7. सपना हेर्दा तिमीले त्यही सपना पूरा गर्ने हौंठमा देख्दछौं।
 8. समर्पण र मेहनतले तपाईंलाई त्यही छुटाउँछ जो तपाईंले चाहेको छ।
 9. आत्म-समर्पण र मेहनतले तपाईंलाई समृद्धि गराउँछ।
 10. सफलता तपाईंलाई आत्म-समर्पणमा छोडछ।
 11. जीवनले तपाईंलाई त्यसले बनाएको छ भनेर हेर्दैछ, तपाईंले त्यसले हेर्नुपर्छ।
 12. आत्म-निरीक्षण र सोचमा सुधार गर्दा, तपाईं आफ्नो जीवनलाई परिवर्तन गर्न सक्छौं।
 13. सफलता तपाईंलाई आत्म-विश्वास दिन्छ, जो तपाईंलाई बुझ्नु पर्छ।
 14. आत्म-निरीक्षण र समर्पणमा सफलता छ।
 15. सपना हेरेर मनोबल बढाउनुहोस्, तिमी त्यही सपना पूरा गर्न सक्छौं।
 16. जीवनले तपाईंलाई प्रतिस्पर्धामा राख्छ, तपाईंले त्यसले मात्र हेर्नुपर्छ।
 17. सफलता तपाईंलाई आत्म-निर्भर बनाउँछ।
 18. जीवनले तपाईंलाई चुनौतीहरूमा राख्छ, तपाईंले त्यसले मात्र हेर्नुपर्छ।
 19. सफलता तपाईंलाई आत्म-निर्भर बनाउँछ।
 20. जीवनले तपाईंलाई चुनौतीहरूमा राख्छ, तपाईंले त्यसले मात्र हेर्नुपर्छ।

Heart touching status about life in Nepali in images

You may also like


Best Happy Dashain Wishes and Message for Family and Friends both English & Nepali – 2023

Best Black Romantic Krishna HD Wallpaper & Picture (कृष्ण: भगवान का आदि रूप) 2023


Best Nepali status about life

“Life is 10% what happens to us and 90% how we react to it.” –

“Life is too important to be taken seriously.” –

“Life is what happens when you’re busy making other plans.” –

“Life is short, and it’s up to you to make it sweet.” – Sarah

“Life is about making an impact, not making an income.” –

“Life is 10% what happens to us and 90% how we react to it.”

“Life is too important to be taken seriously.” – Oscar Wilde

“Life is what happens when you’re busy making other plans.” –

“Life is short, and it’s up to you to make it sweet.” –

“Life is about making an impact, not making an income.” –

“Life is 10% what happens to us and 90% how we react to it.” –

“Life is too important to be taken seriously.” –

“Life is what happens when you’re busy making other plans.” –

“Life is short, and it’s up to you to make it sweet.” –

“Life is about making an impact, not making an income.” –

“Life is 10% what happens to us and 90% how we react to it.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *