दुर्गा प्रसाईं (Durga Prasai) यहाँ सम्मा आउन को कारण के हो ? Mission मङ्सिर 7

Durga Prasai – दुर्गा प्रसाई एक व्यापारी र गोंडबजारी, जसले विद्यमान राजनीतिक प्रणालीलाई उल्टाउने एउटा अनौपचारिक काममा लागेका छन्। सरकारले…